detectoare de radar

 

Certificat de Garantie

                Produsele identificate în acest certificat pe baza denumirii comerciale şi a numărului unic de serie S/N, beneficiază de o garanţie comercială în termenul specificat pentru fiecare în parte în tabelul de mai jos, termenul de garanţie calculându-se de la data facturării fiecărui produs în parte. Durata medie de utilizare a produselor este de 2 ani sau mai mult în funcţie de specificaţiile producătorului.
                În conformitate cu garanţia legală vânzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul când au fost livrate produsele.
           Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o. Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepţia cazurilor în care prezumţia este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.
           În urma defectării produsului după primele 6 luni de la data achiziţionării, pentru că neconformitatea nu se mai prezumă, dovedirea existenţei acesteia cade în sarcina consumatorului.
           În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului, ca măsură reparatorie, în această ordine: repararea produsului, înlocuirea produsului, fără plată - exceptând situaţia în care solicitarea este imposibilă sau disproporţionată – sau restituirea contravaloarea produsului, în conformitate cu prevederile legale şi fără nici un cost suplimentar pentru cumpărător. Restituirea contravalorii produsului se face la valoarea stabilită în contract. Furnizorul are aceleaşi obligaţii pentru produsul înlocuit ca şi pentru produsul vândut iniţial.
          Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate.
           În cazul unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, consumatorul are dreptul de a pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate.
           Termenul de remediere a deficienţelor apărute la produse este de maxim 15 zile de la primirea acestora în service. Timpul de nefuncţionare prelungeşte în mod corespunzător termenul de garanţie şi curge din momentul înregistrării produsului în unitatea de service şi până la data la care produsul este adus la conformitate prin remediere sau înlocuire cu un produs conform.
          Asigurarea garanţiei se face la punctul de lucru al furnizorului situat în Piatra Neamţ, str. Olteniei, nr. 26A. Expedierea produselor către service se face doar prin firma de curierat Fancourier, numai după ce ne-aţi contactat în scris prin e-mail la adresa rma@mo.ro şi problema nu a putut fi remediată astfel. Clientul trebuie să trimită produsul la service doar după ce a completat formularul de "Pick-up & Return" de pe site-ul nostru şi a primit un număr de înregistrare, denumit RMA. Pentru a putea beneficia de garanţie produsul trebuie prezentat însoţit de certificatul de garanţie, factura de achiziţie, toate accesoriile cu care s-a livrat şi de ambalajul original.


           Următoarele situaţii determină scoaterea produsului din garanţie:
              - Lipsa etichetelor sau a sigiliilor de garanţie intacte;
              - Intervenţii neautorizate inclusiv reparaţii executate de persoane sau firme neautorizate de producător;
              - Nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de manipulare, transport, păstrare, instalare, punere în funcţiune, utilizare şi întreţinere prevăzute în documentaţia ce însoţeşte produsul sau în condiţii ce contravin standardelor tehnice din România;
              - Deteriorări termice, mecanice şi plastice ale produselor datorate loviturilor, expunerii la surse de căldură, incendiilor, accidentelor, vibraţiilor, intemperiilor sau neglijenţei în utilizare;
              - Folosirea de baterii, surse de alimenatre sau alte accesorii decât cele aprobate de producător;
              - În cazul în care produsul prezintă urme de produse alimentare, de contact cu lichid de orice natură (apă, solvenţi, uleiuri, vopsele, acizi, etc) iar acest contact este dovedit prin urme de oxidare sau prin prezenţa de lichide pe orice suprafaţă a produsului;
              - Neconcordanţa între numărul de serie înscris pe certificat şi cel înscris pe produs;
              - Utilizarea în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput (produsele sunt destinte doar utilizării casnice);
              - Utilizarea produselor în condiţii neadecvate:tensiune de alimentare necorespunzătoare, umiditate, praf.


              Cablurile, adaptoarele, consumabilele, bateriile, acumulatorii, alimentatoarele, transformatoarele, microfoanele, căştile, antenele care intră în componenţa produselor sau se livrează împreună cu acestea au garanţie comercială de 6 luni de la data vânzării produsului către consumatorul final.
              Vânzătorul nu răspunde de eventualele probleme de compatibilitate cu accesoriile achiziţionate de la alte firme. De asemenea, nu ne asumăm nici o răspundere pentru subansamblele care sunt folosite pe sisteme ce nu corespund ca performanţe cu specificaţiile producătorului respectiv. Firma noastră nu îşi asumă răspunderea pentru pierderi de date, fotografii, filmări, soft ce ar putea surveni ca urmare a unor defecţiuni, de aceea insistăm asupra necesităţii de a face back-up pentru orice date importante în momentul solicitării garanţiei pentru un produs presupus defect.
              Garanţia comercială nu afectează drepturile consumatorului prevăzute prin legislaţia aplicabilă în vigoare, respectiv Legea 449/2003 privind vânzarea produselor si garanţiile acordate acestora, Ordonanţa Guvernului 21/1992 privind protecţia consumatorilor, Legea 296/2004 privind codul consumului, modificata prin Legea 161/2010.

Certificat garantie ONLINESHOP SRL

 
detectoare de radar